NS-3 based Named Data Networking (NDN) simulator
ndnSIM 2.5: NDN, CCN, CCNx, content centric networks
API Documentation
ndn::net::NetlinkSocket Member List

This is the complete list of members for ndn::net::NetlinkSocket, including all inherited members.

Error typedefndn::net::NetlinkSocket
joinGroup(int group)ndn::net::NetlinkSocket
m_pidndn::net::NetlinkSocketprotected
m_seqNumndn::net::NetlinkSocketprotected
m_sockndn::net::NetlinkSocketprotected
MessageCallback typedefndn::net::NetlinkSocket
NetlinkSocket(boost::asio::io_service &io)ndn::net::NetlinkSocketexplicitprotected
nlmsgTypeToString(uint16_t type) constndn::net::NetlinkSocketprotectedvirtual
open(int protocol)ndn::net::NetlinkSocketprotected
registerNotificationCallback(MessageCallback cb)ndn::net::NetlinkSocket
registerRequestCallback(uint32_t seq, MessageCallback cb)ndn::net::NetlinkSocketprotected
~NetlinkSocket()ndn::net::NetlinkSocketprotected